Na jeden z zespołów może czekać nie lada wyróżnienie – wsparcie funduszu inwestycyjnego!

Augere Health Food Fund (www.ahff.vc) jest funduszem zalążkowym, którego misją jest komercjalizacja wiedzy, innowacyjnych technologii i produktów oraz wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw działających w sektorze spożywczym oraz wspierających działania prozdrowotne. Stale poszukujemy polskich innowacyjnych rozwiązań, które moglibyśmy wspierać przy komercyjnym wdrażaniu ich na rynku (pitch@ahff.vc). Przestrzeń w jakiej się poruszamy to sektor spożywczy. W obszarze naszych zainteresowań znajduje się w szczególności: żywność funkcjonalna i nowoczesne produkty spożywcze, zwiększanie efektywności procesów produkcji spożywczej, innowacyjne technologie pakowania żywności, poprawa standardów higienicznych, farmaceutyki (OTC) oraz kosmetyki.

Zespół, który najbardziej zainteresuje przedstawicieli Funduszu obecnych na Hackathonie Hack3F (zarówno w gronie mentorów, jak i w jury) będzie mógł liczyć na możliwość skorzystania z przyspieszonej ścieżki finansowania. Jest o co walczyć! 🙂