Poznajcie eksperta, który wprowadzi Was w temat Krótkich Łańcuchów Dostaw

Rafał Serafin

Rafał zajmuje się od ponad 10 lat rozwojem lokalnych rynków dla lokalnie wyprodukowanej żywności w oparciu o rozwiązania partnerskie, które „skracają odległość” łącząc rozproszonych geograficznie producentów i konsumentów w samo-organizujący się rynek lokalny (tzw. Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności – KŁŻ). Przykłady to Koszyk Lisiecki (http://zakupy.koszyklisiecki.pl) oraz Marchewka Bistro (https://www.facebook.com/MarchewkaBistro). Przekonuje, że dzięki innowacjom organizacyjnym i informatycznym, małe gospodarstwa rolne stanowią szansę (a nie problem) dla rozwoju obszarów wiejskich. W latach 2011-2017, realizował projekt pt. Produkt Lokalny z Małopolski, angażujący rolników z małych gospodarstw rolnych, przetwórców oraz konsumentów w tworzeniu lokalnych rynków dla żywności wyprodukowanej lokalnie (www.produktlokalny.pl).

W latach 2014-17, prowadził (z sukcesem) kampanię na rzecz zmian w zakresie prawa, przepisów oraz polityki by umożliwić rolnikom przetwarzać i sprzedawać bezpośrednio konsumentom żywność wyprodukowaną we własnych gospodarstwach. Współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie propagowania rozwoju systemów KŁŻ w Polsce współtworząc Kampanię Medialną Wiedz i Mądrze Jedz w latach 2018-2020 ((www.prostoodrolnika.pl). Jest współtwórcą i aktywnym członkiem stowarzyszenia brokerów partnerstwa (www.partnershipbrokers.org), dzięki któremu jest zaangażowany rozwijaniu KŁŻ w krajach Afryki Wschodniej i Południowej (https://lnkd.in/g5ZUb-g)  Prowadzi aktualnie kampanię fundraisingową na rzecz filmu o realiach KŁŻ w Polsce pt. Ja, Rolnik (https://zrzutka.pl/ssr3he).

Rafał jest absolwentem uczelni w Anglii (East Anglii) oraz w Kanadzie (Toronto, Waterloo). Jest autorem licznych opracowań i raportów naukowych. Jest związany z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska od 1996 roku. Obecnie jest prezesem firmy społecznej Iso-Tech, która zajmuje się opracowywaniem rozwiązań dla skalowania systemów KŁŻ w rozumieniu liczby zaangażowanych producentów i konsumentów, różnorodności asortymentu oraz wolumenu sprzedaży.