Poznajcie eksperta w dziedzinie badań i rozwoju maszyn rolniczych oraz ICT i IoT

Łukasz Łowiński

Główny specjalista w dziedzinie badań i rozwoju maszyn rolniczych w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych. Projektant, konstruktor i ewaluator wdrożeń innowacyjnych produktów. Kierownik projektów IT w projektach zorientowanych na implementację ICT i IoT. Absolwent informatyki z zakresu inżynierii rolniczej, stale pracuje nad komercjalizacją nowych rozwiązań i wdrażaniem pomysłów z obszaru agrotechniki. Założyciel DIH Agro Polska.

Pan Łowiński poza wdrożeniami technologicznymi wspomagał także rozwój systemów sprzedaży i zarządzania (agroERP): Agrinavia, PANTHEON, Gardens (w tym w zakresie analizy procesów biznesowych, wsparcia powdrożeniowego, usług serwisowych i migracji danych ze starszych systemów). Brał aktywny udział w kilku projektach unijnych, w tym w ostatnich latach: SMARTAGRIHUBS (H2020, koordynator FIE), IRRSAT (ESA, Lider), AGROIT (FP7-ICT, WP Lider), EFFICIENT20 (FP7-IEE, wykonawca). Jest (współ) autorem ponad 50 recenzowanych publikacji z obszarów związanych z innowacjami, ICT, projektowaniem i wdrożeniami oraz uzyskał 11 patentów na wdrażane rozwiązania.