Przedstawiamy ekspertkę, która specjalizuje się w badaniu procesów decyzyjnych i trendów w konsumpcji sektora Agri-Food.

dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans

profesor w Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w badaniu procesów decyzyjnych związanych z wyborem żywności, analizie czynników determinujących akceptację innowacji oraz trendów w konsumpcji. Fascynują ją alternatywne systemy żywnościowe.

Autorka ponad 150 publikacji naukowych, koordynator i wykonawca w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych finansowanych w ramach 5/6/7 Programu Ramowego UE oraz Horyzont 2020. Członek Rady Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ekspert Komisji Europejskiej.