Kolejni eksperci w gronie mentorów i jury Hack3F

Poznajcie Tomasza Kaniowskiego – jurora Hack3F oraz Tomasza Karaszewskiego – mentora, który będzie wspierał naszych uczestników

dr Tomasz Kaniowski – jury

Prezes funduszu Augere Health Food Fund (www.ahff.vc). Menadżer, przedsiębiorca i inwestor. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w realizacji transakcji na rynku kapitałowym (prywatnym i publicznym), uczestniczył w realizacji ponad kilkuset transakcji kapitałowych o łącznej wartości przekraczającej 2,5 mld zł. Realizował usługi doradztwa biznesowego, zarządzania strategicznego i operacyjnego. Uczestniczył w pozyskaniu finasowania rozwoju przedsiębiorstw na różnym etapie rozwoju, od projektów na wczesnym etapie rozwoju, przez projekty w początkowej fazie wzrostu, aż do dojrzałych spółek plasowanych na giełdzie. Założyciel i współzałożyciel kilkunastu projektów, współpracował z jednostkami naukowo – badawczymi przy realizacji transferu technologii.

Tomasz Karaszewski – mentor branżowy

Ekspert branżowy funduszu Augere Health Food Fund (www.ahff.vc). Doświadczony menadżer i przedsiębiorca z ponad 25 letnim stażem w branży spożywczej. Założyciel i dyrektor generalny spółki Food Machines Sp. z o.o. (www.foodmachines.pl) podmiotu oferującego maszyny dla branży spożywczej jak również specjalizującej się w opracowaniu nowoczesnych receptur produkcji żywności prozdrowotnej. Organizator i inicjator wielu przedsięwzięć gospodarczych m in założyciel i współwłaściciel inkubatora przedsiębiorczości ziemi chrzanowskiej, założyciel i współwłaściciel fabryki czekolady opracowującej nowatorskie receptury, opracowywał i tworzył wiele linii produkcyjnych dla przedsiębiorstw z branży spożywczej. Współpracuje z przedstawicielami jednostek badawczych z Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Politechniki Opolskiej.